easy web makerRÝCHLO, BEZPEČNE , SPOĽAHLIVO  

Pre nás preprava znamená predovšetkým kvalitu a profesionalitu.
Naše služby sú na vysokej úrovni a k riešeniam logistiky prepravy
pristupujeme vždy individuélne pre maximálnu spokojnosť klienta.

O NÁS

Spoločnosť 4J HOLDING nadviazala na dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v poskytovaní prepravných služieb spoločnosti G+G POWERTRANS, s.r.o., ktorá poskytovala prepravné služby 20 rokov rozvíjala svoju pôsobnosť a stabilné postavenie v oblasti nákladnej cestnej dopravy. Prebraním skúsenosti a zákazníckeho portfólia 4J HOLDING spolu s moderným vozovým parkom naďalej prehlbuje a rozširuje spektrum ponúkaných služieb v oblasti prepravy tovarov v EÚ. Víziou spoločnosti je byť špičkovou logistickou spoločnosťou v oblasti nákladnej cestnej dopravy v EÚ a rozširovaním podnikateľskej činnosti prostredníctvom horizontálnej a vertikálnej diverzifikácie ponúkať zákazníkom služby na vysokej úrovni v rámci jednotného logistického riešenia, čím zákazník získava unikátne logistické riešenie šité priamo pre potreby, ktoré vychádzajú z podstaty predmetu prepravy. Poslaním spoločnosti je ponúkať nadštandardné služby v rámci logistického balíka služieb, nakoľko spoločnosť svojím moderným vozovým parkom a dlhoročnými skúsenosťami dokáže pristupovať k zákazníkovým potrebám v oblasti prepravy individuálne. Práve individuálny prístup k zákazníkom, dlhoročná tradícia, tím dispečerov a moderný vozový park prinášajú výhodu spolu s kvalitou a presnosťou vykonávania prepravných činností. Našim cieľom je poskytovanie vysokokvalitných prepravných služieb prostredníctvom kvalifikovaného, flexibilného tímu zamestnancov, budovanie dlhodobých obchodných vzťahov a z toho vyplývajúcej dlhodobej a obojstranne efektívnej spolupráce spolu s využívaním najmodernejších dopravných a informačných technológií.

DOKUMENTY

PREPRAVNÝ PORIADOK

LICENCIA

VÝPIS Z OBCHODNÉHO
REGISTRA  

POISTENIE

KONTAKTY

ADRESA


Daxnerova 9, 010 01 Žilina

IČO: 51 027 755

IČ DPH: SK21205822s44


DISPEČING


Šimon Juris

simon.juris@4j.sk

+421 907 829 481


EKONOMICKÉ ODDELENIE


Bc. Miloš Juris

milos.juris@4j.sk

+421 905 680 022


V PRÍPADE OTÁZOK SPOJENÝCH S PREPRAVOU

NÁS NEVÁHAJTE KEDYKOĽVEK KONTAKTOVAŤ.